Robert Åsbacka

Kistmakarna

Sanningen var att pengarna börjat sina. Min senaste bok kom ut 2013, och den sålde inte bra. Så resultatet av två års arbete blev tiotusen kronor före skatt. Och följande manuskript, som var tänkt att komma ut året därpå, refuserades av förlaget. I och med det slutade också stipendierna att trilla in.

Morgonen efter riksdagsvalet 2018 vaknar den avdankade författaren Erik med värkande rygg och kläderna på. Livet ter sig ovisst, så som det varit alltsedan skilsmässan sju år tidigare.

Om det inte var för soffan och kylskåpet på Farkh, Föreningen Arbetarkultur och Historia, samt de magra arvoden han erhåller som förtroendevald i socialnämnden, skulle Erik ha svårt att klara sig. Tillsammans med vännerna Kåre, Sonja och Hoffman drar han igång studiecirkeln Bygg din egen kista. Medan kistorna byggs och Sverige småningom får en ny regering tar också Eriks liv en ny riktning.

Kistmakarna utspelar sig i arbetarföreningar, i övergivna torp och i nersläckta rum på just de platser där de stora besluten får effekt, på platser där vi alla lever våra liv.

Recensioner

"På Åsbackas förra roman var vi tvungna att vänta otillbörligt länge hela sex år. Det är därför glädjande att Kistmakarna kommit så snabbt, bara halvtannat år efter den förra. Låt oss nu hoppas att det fortsätter så här, för Åsbacka ger oss några av de finaste romanerna och vi behöver dem." Julia Tidigs, Hufvudstadsbladet
 

Jag tycker mycket om Åsbackas prosa, så som den ter sig i Kistmakarna. Ofta, som i citatet ovan, går en lågmäld humor i dagen, men särskilt fäster jag mig vid den ovanliga anspråkslöshet som präglar ordval och tempo. Petter Lindgren, Aftonbladet

"Jag har alltid imponerats av hans sätt att skriva dialog, så också här. Han lyckas ge sina karaktärer en egen röst, med några penseldrag tecknar han fram deras personlighet i vad de säger. Kistmakarna bekräftar Robert Åsbackas position som stilist och inkännande berättare." Henrik Othman, Österbottens Tidning

"Förutom att Kistmakarna är en politisk roman är den en relationsroman som skildrar ensamhetens olidliga sorgsenhet och sårbarhet. Men också vänskap som är tålmodig och god, vänskap som uthärdar allt. Robert Åsbacka har en fin förmåga att skildra komplexiteten, motstridigheten och utsattheten i våra mellanmänskliga relationer liksom det som skaver och skorrar i olika sociala sammanhang." Marit Lindqvist, Svenska Yle

Kistmakarna är en habil roman med en hel del igenkännande tidsmarkörer. Jag trivs utmärkt i sällskap med Åsbackas lågmälda karaktärer. Det är seriös litteratur med stort underhållningsvärde.
Dala-Demokraten

Robert Åsbacka kryddar romanen med en skruvad, lågmäld och ofta tragikomisk humor som glimtar till rätt ofta. Språket är genomtänkt och njutbart. Egil Green, Östnyland

Robert Åsbacka har med Kistmakarna skrivit en tämligen utmärkt, lågmäld och underhållande satir och vardaglig samtidsskildring om läget i Sverige och inte minst inom socialdemokratin  och titeln kan i sammanhanget ses ur flera vinklar.
Henric Ahlgren, BTJ

Måhända är detta den egentliga historien om de senaste årtiondenas Sverige om människor som vänt ryggen till och hankar sig fram, blir småskurkar, faller offer för konspirationsteorier och sverigedemokrati, men ibland också överlever tack vare en mellanmänsklig omsorg och uppfinningskonst som frodas i uppgivenheten. Stefan Jonsson, Dagens Nyheter

 

Kistmakarna
Hårda pärmar E-bok

32.00 €

Köp