Merete Mazzarella

Då svänger sig sommaren kring sin axel

Åldrandet är något som man bär med sig hela livet, skriver Merete Mazzarella i Då svänger sig sommaren kring sin axel. Boken handlar om konsten att bli gammal, om hur vi ser på åldrandet, om vad vi fruktar och hoppas på för egen del. Det är viktigt att komma bort från alla schabloner och lyfta fram det unika hos varje individ, inte minst hos äldre kvinnor. Merete Mazzarella vill få oss att bli nyfikna. När blir man gammal? Varför har vi ett så kluvet förhållande till ålderdomen? Vad innebär det för självbilden och för relationerna till andra människor att bli äldre? Hon granskar åldrandet i livet och litteraturen med stilistisk briljans, bitsk humor och med många talande exempel. Tove Jansson, Hjalmar Bergman, Kerstin Ekman, Marguerite Duras och Herbert Tingsten är några av de författare hon citerar och berättar om.En engagerad och personlig tankebok om åldrandet det egna och andras. Boken nominerades till Fakta Finlandia år 2001.

Slutsåld