Henrik Meinander

Finlands historia

Linjer, strukturer, vändpunkter

Över 500 år en del av det svenska riket, drygt ett sekel som ett ryskt storfurstendöme, därefter självständigheten och EU-medlemskapet professor Henrik Meinander betraktar Finland i dess internationella sammanhang i Europa och världen. Nationalspråken, teknikens utveckling och geopolitiken lyfts fram. Den numera ofta förbisedda svenska tiden får stor uppmärksamhet. Meinander beskriver ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket; historiens växlingar där nationer och nationella identiteter föds och ibland också dör, framträder på ett fängslande sätt.  
Henrik Meinanders överblick av Finlands historia har sedan den först utkom 2006 blivit den mest spridda finlandshistorien i koncis form, den har utgetts i flera upplagor och på många språk. För denna nyutgåva har professor Meinander skrivit ett helt nytt avsnitt om 2000-talet. 

Recensioner

Recensioner för den första upplagan (2006)
 
Henrik Meinander är lärd, analytisk och stilistiskt begåvad. Han drar slutsatser utan att bli grälsjuk. Det gör det till ett nöje att läsa honom också när man inte håller med, vilket man för all del för det mesta gör. ... Den är fri från all krampaktighet och präglad av den lärdom och ordglädje som gör läsningen till ett intellektuellt och nöjsamt äventyr. Han har ingen trotsig åstundan att vara annorlunda. Att han ändå är det visar på hans spännvidd och intellektuella styrka.

Birger Thölix, Vasabladet

 

Ei kustantajan eikä tekijän päätä paljon palella, kun rupeavat tekemään Suomen historian yleisesitystä jääkaudesta Lordin euroviisuvoittoon. Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander on oikealla tavalla uskalikko yritykseen oikoa mutkia, yleistää ja maalata leveästi. Hän on elegantin tiivistämisen mestari, joka kirjoittaa täsmällisesti ja ilmeikkäästi ... Kokonaisuus on lukemisherkkua.

Jukka Tarkka, Helsingin Sanomat

 

Henrik Meinander visar med Finlands historia att heltäckande inte behöver vara synonymt med omständligt. Nationens historia från forntid till EU i ett enda band är exempel på effektiv faktalitteratur fokuserad på det historiskt väsentliga utan att förenkla eller överpopularisera. ... Meinanders styrka är det engagerade och personliga greppet. Verket öppnar sig både för experter och en bred läsarkrets.

Ragnhild Artimo, Forum för ekonomi och teknik

 

En utmärkt bok.

Ulf-Erik Slotte, Västra Nyland

 

Kappaleet ovat sujuvia, koska kertoja on sulattanut aineistonsa jääkaudesta Nato-keskusteluun. Lauseet ovat elegantteja mutta sisällöltään niin painokkaita, että asiaan paneutuva lukija hätkähtää silloin tällöin: kuinka paljon parilla sanalla voikaan vaikuttaa.

Jari-Pekka Vuorela, Aamulehti

 

Den senaste framträdande synteshistorikern är Henrik Meinander. Detta är ingen ny roll för honom. I Schildts monumentala Finlands historia, ansvarade Meinander för det redan legendariska fjärde bandet (1999) ... Möjligen överträffar han nu sig själv i Linjer, strukturer, vändpunkter. ... Meinander är en god pedagog och nu har han skrivit sin lärobok för folket. Den historiskt intresserade allmänheten är att gratulera ...

Tom Gullberg, Hufvudstadsbladet

 

Det här är verkligen en bok som behövs. Det är länge sedan det kom ut ett komprimerat översiktsverk som det här.

Tidningen Åland

 

Meinander behandlar sina läsare med mild hand. Årtalsexercisen är nedskuren till ett minimum och informationen är lättsmält även om den är komprimerad.

Maren Jonasson, Åbo Underrättelser

 

Finlands historia är en utomordentligt läsvärd och välbalanserad bok. Meinander har med klar blick inplacerat Finland i ett nordiskt och europeiskt perspektiv, samtidigt som han på ett skickligt vis vävt samman politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingslinjer till en helhet.

Lennart Berntson, Svenska Dagbladet

Ett mästerligt koncentrat av Finlands historia
Dick Harrison, Finsk Tidskrift

Finlands historia
Slutsåld