Merete Mazzarella

Först sålde de pianot

Att spela sitt liv

Först sålde de pianot hette Merete Mazzarellas debutroman som utkom 1979 och skildrar en diplomatdotters uppväxttid i olika delar av världen. Den fristående fortsättningen, Att spela sitt liv, kom två år senare; nu är huvudpersonen vuxen, hon gifter sig, får ett barn, skiljer sig och fortsätter sitt sökande efter "den verkliga verkligheten".

Miljöerna är brokiga och var Merete Mazzarella än rör sig är hon främlingen som med lika delar nyfikenhet, värme och skärpa iakttar sin omgivning - alltid med en blick för den målande detaljen och ett öra för den talande anekdoten. Ur dagens synvinkel är det lätt att se att det är försvunna världar som beskrivs: den engelska flickskolan, Det Heliga Hjärtats Skola i Peking som bryts ner av kulturrevolutionen, det myllrande danska släktparadiset, men i lika hög grad det danska vänsterkollektivet och äktenskapet som ingås i Borgå domkyrka år 1968. Det som bestått är Mazzarellas berättarröst, som ljuder lika klar och omisskännlig som i hennes senare böcker.

Först sålde de pianot
Slutsåld