Siv Storå

De oerhörda orden

En bok om Märta Tikkanens författarskap

Märta Tikkanen skrev sin första bok som sexåring och den bottnade i upplevd orättvisa. Hon hade fått en lillebror som stal föräldrarnas uppmärksamhet från henne och hennes syster.
    Många av böckerna från Tikkanens vuxna år har spunnit vidare på temat problem inom familjen, nu av allvarligare art än syskonavund: alkoholism, psykos, MBD. Med sin i grunden optimistiska livshållning har hon förmått skriva om svåra angelägenheter på ett befriande sätt. 
    Fil. dr Siv Storå, nära vän till Märta Tikkanen, har skrivit den första heltäckande biografin över Tikkanens författarskap. Eftersom motiven i de flesta av Märta Tikkanens böcker har nära samband med hennes egen livsväg, dröjer Siv Storå vid kopplingarna mellan liv och dikt. Jag är speciellt intresserad av själva den kreativa processen, hur den stimuleras eller blockeras. Därför får avsnitten om böckernas framväxt stort utrymme.
    Siv Storå har följt Märta Tikkanens författarskap från dess början. År 2010 utkom hennes bibliografi Av och om Märta Tikkanen. Biobibliografi för åren 19562008.

Recensioner

  De oerhörda orden visar Märta Tikkanen i helfigur. Gestaltningen av hennes författarliv där fyra barn och en alkoholiserad kulturmake ingår får sin udd av den hudlösa och intressanta brevväxling som Storå haft med Tikkanen sedan 1970-talet. 
Ebba Witt-Brattström, Expressen
 

Resultatet är en stram, intressant och infallsrik biografi med betoning på verk, men med tillräckliga ingångar för den som vill begrunda hur liv blev verk hos denna bekännelselitteraturens och autofiktionens finlandssvenska pionjär.
Pia Ingström, Hufvudstadsbladet

Storås bok är läsvänlig, gedigen litteraturvetenskap som väcker läslusten.
Anneli Jordahl, Aftonbladet

Välformulerat och lättläst redogör Storå för böckernas tillkomsthistoria, hon gör kärnfulla textanalyser och behandlar receptionen. På ett intresseväckande sätt dröjer hon gärna vid skrivprocessen och dess flöde och blockeringar. Avsnitten om böckernas framväxt blir därmed läsvärda också ur ett större perspektiv. 
Inger Littberger Caisou-Rousseau, BTJ

"Välformulerat och lättläst redogör Storå för böckernas tillkomsthistoria, hon gör kärnfulla textanalyser och behandlar
receptionen. Det är en glädje att få ta del av ett litteraturvetenskapligt arbete med potential att tala till och beröra Tikkanens stora läsarskara och även att utöka den." Inger Littberger Caisou-Rousseau, Bibliotekstjänst, Sverige

De oerhörda orden
E-bok Mjuka pärmar

5.00 € 30.00 €

Köp