Henrik Meinander

Finlands historia

Linjer, strukturer, vändpunkter

Från neanderthalare till Nokiaingenjörer, från istid till Natodebatt Finlands utveckling från en hednisk stamkultur i Europas utmarker till ett av världens ledande IT-samhällen är en hisnande berättelse. Med sinne för stora linjer och små detaljer beskriver Henrik Meinander ett Finland som uppkom inom och parallellt med det svenska riket och placerar landet i en internationell kontext, som en del av Norden, Europa och världen.

Recensioner

Behöver man en bok som begripligt och intressant förklarar Finland från istidens slut till nutid är det här en prisvärd investering.

ME, Syd-Österbotten

Finlands historia
Slutsåld