Tuva Korsström

Från Lexå till Glitterscenen

Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 1960–2013

Under 1960-talet bröt en ny tid in, förändringens och radikalismens vind blåste över allt och alla, nu var det moderna tider och tabun skulle brytas. Christer Kihlman gav ut romanen Se upp salige! där han en gång för alla gjorde upp med borger­ligheten, luciatraditionen och småstadslivet i det fiktiva Lexå. Boken väckte skandal. Andra för­fattare höll på med liknande uppror: Marianne Alo­paeus Mörkrets kärna har ofta setts som den perfekta 60-talsromanen, liksom Kihlman, gör Alopaeus uppror mot borgerligheten som i hennes fall också inbegriper en medveten udd mot patriarkatet. 

Tuva Korsström har både utblick och insikt i det som hänt i den finlandssvenska litteraturen från 1960-talet framåt, och har själv varit med om att introducera författarskap och tidsfenomen som den finlandssvenska roman-boomen med namn som Kjell Westö, Monika Fagerholm och Pirkko Lindberg. 

I Från Lexå till Glitterscenen har Tuva Kors­ström strövat i det  litterära landskapet från 1960-talet till 2010-talet. Ambitionen är att hela tiden behålla det personliga greppet, se samband och göra nya kopplingar. Märta och Henrik Tikka­nen har båda skrivit om kärlek men på väldigt olika sätt och ofta i dialog med varandra. En del viktiga äldre författarskap som Solveig von Schoultz, Ulla Olins, Bo Carpelans, Jörn Don­ners och Lars Huldéns följs upp och ges delvis nya tolkningar. Här ryms också litterära grupper som flummarna kring tidskriften Fågel Fenix och 1970-talets feministiska kvinnolitteraturen. 

Av särskilt intresse är kapitlen som behandlar nyskriven litteratur med författarnamn som Kjell Westö, Ulla-Lena Lundberg, Monika Fagerholm, Robert Åsbacka, Emma Juslin och Sanna Tahva­nainen för att bara nämna några. 

Korsström skriver sakkunnigt, engagerat och populärt. Här finns inspiration till nya läsupple­velser men också till att läsa om böcker som man kanske glömt bort. 

Boken kommer att vara till stor nytta för alla som behöver information om finlandssvenska för­fattarskap under senare delen av 1900-talet och 2000-talets första decennium. Här ryms också kulturdebatt och redogörelse för hur den finlandssvenska litteraturen togs emot i Sverige. 

 

Recensioner

Svenska litteratursällskapet belönade Från Lexå till Glitterscenen år 2014:  
... för det personligt hållna litteraturhistoriska verket Från Lexå till Glitterscenen. Finlandssvenska tidsbilder, läsningar, författarporträtt 19602013. Med sin gedigna kompetens som kulturskribent och kritiker får Korsström både kända och mindre bekanta författarskap att framträda i klar belysning. Hennes frikostiga och inspirerande sätt att dela med sig av sina läsupplevelser lockar läsaren till nya möten med den finlandssvenska litteraturen.

... ett imponerande kraftprov som både bildar och väcker läslust. Särskilt av de litterära skatter vars existens det litterära Sverige är pinsamt okunnigt om. 

Anneli Jordahl, Aftonbladet

Korsströms stil är avslappnat elegant och hon är avundsvärt förtrogen med en i det närmaste oöverskådlig mängd böcker. Hennes förmåga att välja citat som exakt summerar ett helt författarskap är oöverträfflig. ... Den stora fördelen med Från Lexå till glitterscenen är att den, förhoppningsvis slutgiltigt, lyckas torpedera myten om den finlandssvenska litteraturen som insnöat borgerlig och envist provinsiell. Korsströms entusiasm är av den smittsamma sorten och kommer med största sannolikhet att ge upphov till både läsningar och omläsningar vilket givetvis är och förblir det allra viktigaste.

Eva Kuhlefelt, Ny Tid

 
Från Lexå till Glitterscenen övertygar om att det inte finns något mer mer spännande än finlandssvensk litteratur. Så tag och läs!

Ebba Witt-Brattström, Hufvudstadsbladet

Här finns nämligen den finlandssvenska 1900-talslitteraturens A till Ö, kompletterad med författarens kommentarer.

Jenny Jarlsdotter Wikström, Åbo Underrättelser

 

Provläs
E-bok Hårda pärmar
Slutsåld