Torsten Ekman

Kejsare och fosterland

Alexander I, Rysslands kejsare, Finlands storfurste

Något motvilligt ska Alexander I 1807 i Tilsit ha gått med på att tvinga Sverige att följa Napoleons politik. Finland drogs därmed in i den europeiska storpolitiken och landets historia förändrades för alltid. Mannen som upphöjde Finland bland nationernas antal, Rysslands kejsare och Finlands storfurste Alexander I var en både älskad och gåtfull härskare. Trogen sina liberala ungdomsideal valde han Gustav III:s förre gunst¬ling Gustaf Mauritz Armfelt till sin närmaste rådgivare. Armfelt fick uppgiften att staka ut de allra första stegen på Finlands väg mot autonomi och självständig nation. Kejsarens reform-iver byttes dock med tiden ut mot ett grubblande tungsinne och en allt mer auktoritär regim som också drabbade Finland. Napoleonkrigen och skuggan från trontillträdet 1801 med mordet på fadern Paul I fördunklade Alexanders sinne. Inte ens döden kunde upplösa motsättningarna och gåtorna kring kejsarens person.
Pressröster:

"Ekmans beläsenhet är imponerande och han kryssar säkert när han måste sovra i faktautbudet för att hålla sin linje om Alexander: kejsare av Ryssland storfurste av Finland Personen Alexander I är huvudspåret och läsaren får en kunnig och lättläst beskrivning av Finlands Historia under 1800-talets tre första decennier, med det viktiga ryska perspektivet ständigt närvarande."
Henry Rask, Hufvudstadsbladet

 
"Torsten Ekmans nya bok om Alexander I är intressant läsning framför allt därför att här finns en så klar betoning på just finländska frågor och synvinklar. Bland annat Armfelts stora roll var något nytt. Samtidigt fördjupas också kunskapen om både Alexander I och Napoleonkrigen."
Ingeborg Gayer, Borgåbladet
 

Kejsare och fosterland
Slutsåld