Emelie Enckell

Olof Enckells liv

i centrum av en kulturepok

Historien om Olof Enckell, en kulturkrets och en nydanande konstnärsgeneration

Emelie Enckell har skrivit en biografi om sin far Olof Enckell (19001989), med tyngdpunkten lagd på den dramatiska perioden under 1900-talets första hälft. Sin huvudsakliga karriär kom Enckell att göra som kritiker, litteraturforskare och legendarisk professor vid Helsingfors universitet. Kända är också hans reseskildringar, mindre känt är att han skrev sex romaner. Som ung kritiker blev han bekant med och engagerad i modernismen, detta långt tack vare den närmaste vänkretsen som omfattade brodern Rabbe, klasskamraten Cid Tallqvist, läraren och vännen Gunnar Björling och något senare Elmer Diktonius.Enckells verk om bland andra Elmer Diktonius, Edith Södergran och Hagar Olsson var banbrytande.
I sin omfattande, välskrivna och sakkunniga biografi skildrar Emelie sin far Olof Enckell som privatperson, författare och akademiker. Med hjälp av ett stort tidigare opublicerat källmaterial gestaltar hon en hel kulturkrets och en nydanande och viktig konstnärsgeneration. Läsaren bjuds också på ett sällsynt rikt bildmaterial.

Recensioner

Emelie Enckells biografi över fadern Olof Enckell är en väldisponerad och livfull bok. Inte minst för att modern Dagmar i rikligt citerade brev och dagböcker framstår som en lysnade, observant och uttrycksfull krönikör av sin tid. Olof Enckells privatliv var ofta rörigt och dramatiskt, delvis på grund av svåra tider men också ekonomisk vanskötsel, excessivt alkoholbruk och psykisk labilitet.
Michel Ekman, Hufvudstadsbladet

Emelie Eckells biografi över fadern Olof Enckell ger en fyllig och komplex bild av litteraturprofessorn och författaren. Den (boken) är ett mångsidigt och väl dokumenterat porträtt, där Emelie Enckell har haft tillgång till dagböcker, brev och intervjuer, av äldre och nyare datum.
Carita Nyström, Vasabladet

Olof Enckells liv

10.00 € 35.00 €

Köp