Rita Paqvalén

Queera minnen

Essäer om tystnad, längtan och motstånd

Queera röster ur arkivens djup

Se det behöfs ett visst mod en kraft att säga ut det, eller som jag att skrifva det i mitt lefvernes historia. Men hvarför hålla detta hemligt som är den röda tråd som går genom mitt lif, som är den nyckel som öppnar alla dörrar till hemligheternas gemak i mitt lif. Om man vet att jag är homosexuelle så vet man äfven att värdera mig med alla mina fel och de få förtjenster jag eger.
Harald Gallens dagbok, 5.11.1904

År 2021 har det gått 50 år sedan homosexuella handlingar ströks ur den finska strafflagen. Diskriminering, stigmatisering och skam har präglat den queera historien och skapat en kultur av hemlighållande och självcensur. Och samtidigt har det funnits de som vågat och som trotsat konventioner och normer.
Litteraturforskaren Rita Paqvalén frågar sig vilka spår normbrytande begär, handlingar och könsuttryck har lämnat i kulturen. Hur kan vi tolka historiens tystnader och det som inte får benämnas? Hur närma sig de flyktiga mötenas kulturhistoria?

Vem var lantdagskvinnan Vera Hjelt (1857-1947), konstnären och dandyn Harald Gallen (1880-1930), sjuksköterskorna Anna-Lisa Höckert (1891-1953) och Isa Hasselström (1890-1985), eller fotografen och kvinnosakskvinnan Marie Høeg (1866-1949)? Hur kan vi i dag vara lyhörda för den queera historiens mångfald? Vilka röster och perspektiv är osynliga i dag?
 

Recensioner

Att läsa bokens berättelser är verkligt underbart, reparativt, trevligt och upplyftande.
Nina Nyman, Hufvudstadsbladet

För det andra är den noggrannhet med vilken projektet genomförts slående. Det är svårt att bli annat än imponerad över det till synes outtröttliga redogörandet för årtal, släktband och andra detaljer som karakteriserar Queera minnen. Hur många timmars letande i olika arkiv, tålmodiga uttydningar av ålderdomlig handskrift och tid på resande fot detta motsvarar är svårt att föreställa sig. Lägg därtill bokens rikliga bildmaterial, vilket både levandegör de liv och tidsperioder som skildras och gör läsningen engagerande och underhållande.

Det som allra mest bidrar till den positiva särart som karakteriserar Queera minnen är ändå den ömsinta, respektfulla, välvilliga och personligt engagerade blick som Paqvalén riktar mot såväl sin egen släkt som personer hon aldrig har träffat.
Ann-Sofie Lönngren, Ny Tid

Rita Paqvaléns essäsamling är lätt­läst. Jag funderar på vad det är som gör den till en bladvändare och kom­mer fram till att det är författarens personliga tilltal, hennes ton och energi. Queera minnen kan när­mast beskrivas som en pigg bok, jag märker inte ens att jag läser 80 sidor i ett svep.
Yvonne Granqvist Schultz, Österbottens Tidning

En av essäbokens främsta förtjänster är det utsökta urvalet av gamla fotografier från gångna årtionden. Boken är dessutom välskriven, men även annars välpaketerad.
Topi Lappalainen, Arbetarbladet

Queera minnen
Mjuka pärmar E-bok

30.00 €

Köp