Gösta Ågren

Dikter och Slutsamtal

Gösta Ågren debuterade år 1955 och är alltså nu inne på sitt sjunde decennium som författare. År 2016 utkom Ågrens Samlade dikter 19552015. Men verket var ingalunda samlat, sedan dess har han skrivit två böcker. I höstens bok Dikter och Slutsamtal fortsätter Ågren att tänka kring och dikta om existensens stora frågor. Sviten Slutsamtal är en diskussion mellan de två bildkonstbröderna Sebald Beham och Barthel Beham som under det tyska bondeupproret 1525 tog böndernas parti mot godsägarna och fördrevs från sin hemstad Nürnberg.

Dikter och Slutsamtal

22.00 €

Köp