Bländad av död och kärlek firar 130 år av finlandssvensk poesi

Bländad av död och kärlek firar 130 år av finlandssvensk poesi

Från Edith Södergran, Gunnar Björling och Claes Andersson till Tua Forsström, Eva-Stina Byggmästar och Heidi von Wright. Här finns 130 av de bästa finlandssvenska dikterna från 1891 till 2021.

Det är 130 år sedan Werner Söderström delade sitt tvåspråkiga förlag i en finskspråkig och en svenskspråkig del. Som ett symptom på en rådande samhällsutveckling grundades därmed Söderströms förlag 1891.

Begreppet finlandssvensk uppstod ungefär samtidigt, och poesin var under åren kring sekelskiftet 1900 ofta en reaktion på svenskans alltmer trängda position. 1916 debuterade en av det svenska språkets största poeter, Edith Södergran.

I hennes fotspår följde den generation som brukar kallas modernisterna, och deras inflytande på den svenskspråkiga poesin på båda sidor om Bottenviken är massivt ännu hundra år senare.

Det konstaterar redaktörerna Maïmouna Jagne-Soreau, Martina Moliis-Mellberg och Martin Welander i förordet till antologin Bländad av död och kärlek.

Förordet i sin helhet och några av dikterna hittas här.