Annika Hällsten

Anna-Maja Henriksson

Makten och ärligheten

När coronapandemin härjade som värst våren 2020 befann sig justitieminister Anna-Maja Henriksson plötsligt i centrum för finländarnas uppmärksamhet. Paniken spred sig och många ville stänga ner hela samhället. Vad sade lagen egentligen om pandemier, skolstängningar, utegångsförbud och restriktioner?

I sin biografi tar Annika Hällsten med läsaren bakom kulisserna i kvintettens diskussioner om pandemihanteringen. Och trots att fokus ligger på politiken är det här även berättelsen om människan Anna-Maja Henriksson, om hur hon växte upp i Jakobstad med en ensamförsörjande mamma och lärde sig att klara sig på egen hand.

Hårt arbete och en stark känsla för rättvisa är egenskaper som fört Anna-Maja Henriksson framåt i livet. En ytterligare drivkraft har varit en vilja att påverka på högsta nivå, att sitta med vid de bord där besluten fattas. Att göra ärlig sakpolitik i populismens tidevarv är en strategi som ofta stött på hårt motstånd, men för Anna-Maja Henriksson har det varit vägen till makten.
 

Anna-Maja Henriksson
Hårda pärmar E-bok
Nyhet, har ännu inte utkommit