Maïmouna Jagne-Soreau & Martina Moliis-Mellberg & Martin Welander (red)

Bländad av död och kärlek

Poesi i världsklass för alla

I lyrikens allvarsrum
klampar jag in
Diktarna sitter där
och lyssnar till musiken
kring den döde.
Så jag bär mig åt!
Somliga pekar på mössan
andra på kängorna.
Återstår bara att bränna av
ett hagelskott i kristallkronan.

Lars Huldén

Den finlandssvenska poesin är ett kraftprov, kanske det allra finaste vi har. Under de senaste 130 åren har den allt tydligare utvecklat sin egenart, eller snarare sina egenarter.
Den lyriska modernismen, med Edith Södergran som pionjär och galjonsfigur, är välkänd, men bredden är stor och djupet omätbart. I Bländad av död och kärlek samlar vi ett urval av de allra bästa dikterna ur vår rika historia.

Poesin är fri, och det är också läsaren. Slå upp boken var som helst och läs hur du vill, förstå dikterna hur du vill. Det här är poesi som fångar, utmanar, ifrågasätter, kritiserar, omfamnar och omvälver. Låt dig bländas.
 

Recensioner

Det är ett genidrag att frångå det traditionella upplägget med att rada upp dikterna i tidsföljd eller i alfabetisk ordning. På det här sättet känns både dikturvalet och ordningsföljden överraskande fräsch och glädjande oförutsägbar.
Marit Lindqvist, Svenska Yle

Boken påminner mig om poesins värde, att man borde läsa mer poesi, oftare. Den visar att poesi kan vara både lärorik och ett nöje.... Jag känner tacksamhet över denna antologi. Hos mig kommer boken att få ligga framme ett bra tag, för att bläddras i lite på måfå och läsas ur lite nu som då, helt enkelt förgylla vardagen.
Janet Wallsten, Österbottens Tidning

En imponerade, inspirerande och kaxig antologi. Det var mina första tankar efter att ha läst ut Bländad av död och kärlek.
Nicko Smith, nickopoet.com

Som den här korta genomgången ger vid handen är Bländad av kärlek och död en blandad kompott, som ger en utmärkt bild av den spännvidd den finlandssvenska poesin haft under drygt hundra år. Den är något av ett ymnighetshorn just för dess oväntade möten mellan helt olika slags författare. Ändå kan man kanske skönja något gemensamt hos alla poeter: de må vara romantiska, realistiska eller ironiska, men oftast visar de en anknytning till samtiden som inte alltid är lika skönjbar i rikssvensk poesi.
Bo Petterson, Hufvudstadsbladet

Redaktörernas kärlek för poesi lyser igenom det uppfinningsrika och underhållande urval de har åstadkommit. [...]
Att bredden är enorm och mångfalden stor är väl ändå något av ett självändamål. Här gäller det att visa upp hur stor och mångsidig den finlandssvenska poesin på riktigt är. Det är något redaktörerna lyckas med. De gör det med lätt hand, inte genom att polera ytan på en rad stela klassiker utan med tvära kast och överraskande drag. När väldigt olika poeter tacklar liknande teman, uppstår det en spänning som redaktörerna skickligt utnyttjar.
Topi Lappalainen, Västra Nyland

Antologins främsta fördel och dess inneboende elegans är dikternas placering, uppslag för uppslag. Dikter från olika tider ger varandra tydligare kontur.
Ann-Christine Snickars, Åbo Underrättelser

Om något ska sammanfatta den finlandssvenska poesin är det väl den smått anarkistiska ådran, och en språkmedvetenhet som bejakar de minsta nyanserna. I den här boken finns gott om exempel på bådadera, och därmed ges vi en provkarta på ambitionerna, på språnget rätt in i det okända.
poesibloggen Bernur

Bländad av död och kärlek, antologin med undertiteln 130 år av finlandssvensk poesi, är ett lyckokast. Här fångas mellan pärmarna en mångfald av integritet, kärlekslängtan, samhällskritik, sårbarhet m.m. Kort sagt; levande lyrik. Det hela gör ett så mycket starkare intryck än den ganska bleka rikssvenska motsvarigheten, lyrikantologien för unga, Berör och förstör (2019).
poesibloggen Den blinde Argus

Den nya diktantologin Bländad av död och kärlek lyckas med just det antologier är till för: att lyfta gamla dikter till en ny nivå. När man ger dem en annan infattning och ordningsföljd får de delvis djupare innebörd för dagens läsare. Helheten är mer än summan av delarna.
Barbro Enckell-Grimm, Lysmasken.net

Men framför allt erbjuder antologin dikter för dem som lever i dagens verklighet, vare sig poemen är från förra sekelskiftet eller vår samtid, och jag tror att redaktörernas föresats att nå ut framför allt till ovana och unga diktläsare borde ha en chans.
Anna Möller-Sibelius, Vasabladet

Bländad av död och kärlek
Frida Lönnroos (F.v. Maïmouna Jagne-Soreau, Martina Moliis-Mellberg, Martin Welander)

Fotograf:
Frida Lönnroos (F.v. Maïmouna Jagne-Soreau, Martina Moliis-Mellberg, Martin Welander)

Frida Lönnroos (Maïmouna Jagne-Soreau)

Fotograf:
Frida Lönnroos (Maïmouna Jagne-Soreau)

Helen Korpak (Martina Moliis-Mellberg)

Fotograf:
Helen Korpak (Martina Moliis-Mellberg)

Frida Lönnroos (Martin Welander)

Fotograf:
Frida Lönnroos (Martin Welander)

Provläs

12.00 € 28.00 €

Köp