Maïmouna Jagne-Soreau & Martina Moliis-Mellberg & Martin Welander (red)

Bländad av död och kärlek

Poesi i världsklass för alla

I lyrikens allvarsrum
klampar jag in
Diktarna sitter där
och lyssnar till musiken
kring den döde.
Så jag bär mig åt!
Somliga pekar på mössan
andra på kängorna.
Återstår bara att bränna av
ett hagelskott i kristallkronan.

Lars Huldén

Den finlandssvenska poesin är ett kraftprov, kanske det allra finaste vi har. Under de senaste 130 åren har den allt tydligare utvecklat sin egenart, eller snarare sina egenarter.
Den lyriska modernismen, med Edith Södergran som pionjär och galjonsfigur, är välkänd, men bredden är stor och djupet omätbart. I Bländad av död och kärlek samlar vi ett urval av de allra bästa dikterna ur vår rika historia.

Poesin är fri, och det är också läsaren. Slå upp boken var som helst och läs hur du vill, förstå dikterna hur du vill. Det här är poesi som fångar, utmanar, ifrågasätter, kritiserar, omfamnar och omvälver. Låt dig bländas.
 

Recensioner

  

Det är ett genidrag att frångå det traditionella upplägget med att rada upp dikterna i tidsföljd eller i alfabetisk ordning. På det här sättet känns både dikturvalet och ordningsföljden överraskande fräsch och glädjande oförutsägbar.
Marit Lindqvist, Svenska Yle

Boken påminner mig om poesins värde, att man borde läsa mer poesi, oftare. Den visar att poesi kan vara både lärorik och ett nöje.... Jag känner tacksamhet över denna antologi. Hos mig kommer boken att få ligga framme ett bra tag, för att bläddras i lite på måfå och läsas ur lite nu som då, helt enkelt förgylla vardagen.
Janet Wallsten, Österbottens Tidning

En imponerade, inspirerande och kaxig antologi. Det var mina första tankar efter att ha läst ut Bländad av död och kärlek.
Nicko Smith, nickopoet.com

Som den här korta genomgången ger vid handen är Bländad av kärlek och död en blandad kompott, som ger en utmärkt bild av den spännvidd den finlandssvenska poesin haft under drygt hundra år. Den är något av ett ymnighetshorn just för dess oväntade möten mellan helt olika slags författare. Ändå kan man kanske skönja något gemensamt hos alla poeter: de må vara romantiska, realistiska eller ironiska, men oftast visar de en anknytning till samtiden som inte alltid är lika skönjbar i rikssvensk poesi.
Bo Petterson, Hufvudstadsbladet

Bländad av död och kärlek
Frida Lönnroos (F.v. Maïmouna Jagne-Soreau, Martina Moliis-Mellberg, Martin Welander)

Fotograf:
Frida Lönnroos (F.v. Maïmouna Jagne-Soreau, Martina Moliis-Mellberg, Martin Welander)

Frida Lönnroos (Maïmouna Jagne-Soreau)

Fotograf:
Frida Lönnroos (Maïmouna Jagne-Soreau)

Helen Korpak (Martina Moliis-Mellberg)

Fotograf:
Helen Korpak (Martina Moliis-Mellberg)

Frida Lönnroos (Martin Welander)

Fotograf:
Frida Lönnroos (Martin Welander)

Provläs

28.00 €

Köp