Tua Forsström

En kväll i oktober rodde jag ut på sjön

Tua Forsström är en av samtidens stora poeter, hennes dikter är formsäkra, intensiva, och personliga. Hon förmår som ingen annan att sammanföra kosmiska perspektiv med förtroligt, vardagligt tilltal.
    För ett år sedan gav vi ut samlingsvolymen Jag studerade en gång vid en underbar fakultet (första utgåvan 2003). Nu fortsätter nyutgivningen med En kväll i oktober rodde jag ut på sjön från 2012. 

Recensioner

Recensioner för första utgåvan (2012)

Forsström är unik bland de poeter jag läser i sin självklara tilltro till små medel. Lågmäldheten förlöser oss till det liv som hela tiden är möjligt ... I det livet behövs inte så mycket för att vi skall kunna hitta allt vi någonsin kan behöva.
Thomas Wallgren, Nya Argus
 
... att det fortfarande är en mästerlig lyriker som håller i pennan är det ingen tvekan om. Till sin utformning är boken liten nog att greppas i en stor hand, men innehållsmässigt spänner den mellan världsrymd och sjöbotten. Som alltid förmår Forsström förena makrokosmos och mikrokosmos ...
Jag tror att Forsströms fenomenala rytmiska begåvning, hennes stilistiska precision, bidrar till det försonande och förlösande intrycket. 
Anna-Lina Brunell, Hufvudstadsbladet

Den nya samlingen hör definitivt till dem där hon har något särskilt väsentligt att säga och där hon även i hög grad gör bruk av sina finslipade stilmedel och sin förmåga att lyfta språket från pappret till en både emotionell och konkret nivå som imponerar.
Kaj Hedman, Vasabladet
 
Efter avslutad läsning sitter jag där med ett litet leende på läpparna och är rofylld inuti. Tre gånger händer det och upplevelsen försvagas inte. Då måste det väl vara bra. Då måste man väl få säga att just nu känns detta bara bra. Riktigt bra.
Camilla Lindberg, Västra Nyland
 
En kväll i oktober rodde jag ut på sjön kan man vistas i långt längre än i många mångdubbelt större diktsamlingar.
Bror Rönnholm, Åbo Underrättelser

Jag ser författarskapet som en metod att formulera och samla livserfarenhet, att glimtvis komma till klarhet med orsakssammanhangen i våra liv. Tua Forsström har därför genom åren skrivit fantastiskt många minnesvärda diktrader...
Tua Forsströms tonfall, landskap och musikaliska rytm är smittande och omisskännligt.
Mattias Käck, Östgötacorrespondenten

Hon visar, trots att bevismaterialet bokstavligen är tunt, att det är en skicklig och rutinerad författare som trätt fram på nytt.
Mats Granberg, Norrköpings Tidningar
 
Även om En kväll i oktober rodde jag ut på sjöns fysiska omfång endast mäter 44 sidor är dessa blads innehåll expanderande. Den starkt präglade rösten och balansen mellan transcendens och konkret verklighet, den associativa strukturen och Forsströms makalösa rytmiska förmåga gör att boken utgör en stor poetisk upplevelse och har en mängd inlevelsemöjligheter.
Peter Nyberg, Ny Tid

Det är en fin samling, mörk, vacker och full av tröst liksom omslaget av Anders Carpelan. När jag läser Forsström inbillar jag mig att jag hittar något som jag trodde att bara jag visste om men plötsligt inser att delas av åtminstone någon annan.
Sofia Torvalds, Kyrkpressen

Det perfekta fångstredskapet för de riktiga tungviktarna bland våra livssituationer avstannade stunder som Gråter tills gråten slutar att gråta visar sig vara en fjäderlätt liten bok med ett långt namn som öppnas mot det okända. Den finns där då du behöver ett extra ögonpar för att bättre kunna se i mörkret. Den lystrar då du behöver större öron och mun för att höra och höras bättre. Den drar dig i ärmen för att du skall titta upp mitt under din läsning och känna den lilla rubbningen i allt som vanligt men förändrat.
Maili Öst, Lysmasken

En kväll i oktober rodde jag ut på sjön

22.00 €

Köp