Henrik Meinander

Finlands historia

De översiktsverk som finns om Finlands historia är skrivna av en generation, som är född före 1946, och som av olika skäl har beskrivit Finlands historia ur en tämligen nationell synvinkel.

Henrik Meinanders bok betjänar en större och mer heterogen publik än tidigare verk. Här placeras Finland genomgående in i ett större geografiskt sammanhang. De historiska linjerna blir långa, utvecklingen går från ett område med separata folkstammar och en del av det svenska riket till autonomi, sedan självständig stat och från 1990-talet åter mot en integrering i en större helhet, EU. Historiens gång, där nationer och nationella identiteter föds och ibland också dör, framträder på ett fängslande vis.

Den idag ofta förbisedda svenska tiden innehar en viktig ställning i boken; presentationen av vårt lands historia byggs på tanken om ett land som uppkom inom och parallellt med det svenska riket. I varje kapitel behandlas landets språkgrupper, språkrelationer och identiteter, så också landets svenskspråkiga befolkning och kultur som får en mer ingående presentation än i tidigare översiktsverk.

Ett viktigt tema i det avsnitt som behandlar vår nyare historia är de teknologiska innovationernas betydelse för Finlands omvandling från ett av Europas fattigaste länder till en av världens mest konkurrenskraftiga stater.

Ljudboken är baserad på en nyutgåva från år 2014 med ett nytt avsnitt om 2000-talet.

 

Recensioner

Recensioner för första utgåvan av pappersboken (2006)

Henrik Meinander är lärd, analytisk och stilistiskt begåvad. Han drar slutsatser utan att bli grälsjuk. Det gör det till ett nöje att läsa honom också när man inte håller med, vilket man för all del för det mesta gör. ... Den är fri från all krampaktighet och präglad av den lärdom och ordglädje som gör läsningen till ett intellektuellt och nöjsamt äventyr. Han har ingen trotsig åstundan att vara annorlunda. Att han ändå är det visar på hans spännvidd och intellektuella styrka.
Birger Thölix, Vasabladet

Ei kustantajan eikä tekijän päätä paljon palella, kun rupeavat tekemään Suomen historian yleisesitystä jääkaudesta Lordin euroviisuvoittoon. Helsingin yliopiston historian professori Henrik Meinander on oikealla tavalla uskalikko yritykseen oikoa mutkia, yleistää ja maalata leveästi. Hän on elegantin tiivistämisen mestari, joka kirjoittaa täsmällisesti ja ilmeikkäästi ... Kokonaisuus on lukemisherkkua.
Jukka Tarkka, Helsingin Sanomat

Henrik Meinander visar med Finlands historia att heltäckande inte behöver vara synonymt med omständligt. Nationens historia från forntid till EU i ett enda band är exempel på effektiv faktalitteratur fokuserad på det historiskt väsentliga utan att förenkla eller överpopularisera. ... Meinanders styrka är det engagerade och personliga greppet. Verket öppnar sig både för experter och en bred läsarkrets.
Ragnhild Artimo, Forum för ekonomi och teknik

En utmärkt bok.
Ulf-Erik Slotte, Västra Nyland

Kappaleet ovat sujuvia, koska kertoja on sulattanut aineistonsa jääkaudesta Nato-keskusteluun. Lauseet ovat elegantteja mutta sisällöltään niin painokkaita, että asiaan paneutuva lukija hätkähtää silloin tällöin: kuinka paljon parilla sanalla voikaan vaikuttaa.
Jari-Pekka Vuorela, Aamulehti

Den senaste framträdande synteshistorikern är Henrik Meinander. Detta är ingen ny roll för honom. I Schildts monumentala Finlands historia, ansvarade Meinander för det redan legendariska fjärde bandet (1999) ... Möjligen överträffar han nu sig själv i Linjer, strukturer, vändpunkter. ... Meinander är en god pedagog och nu har han skrivit sin lärobok för folket. Den historiskt intresserade allmänheten är att gratulera ...
Tom Gullberg, Hufvudstadsbladet

Det här är verkligen en bok som behövs. Det är länge sedan det kom ut ett komprimerat översiktsverk som det här.
Tidningen Åland

Meinander behandlar sina läsare med mild hand. Årtalsexercisen är nedskuren till ett minimum och informationen är lättsmält även om den är komprimerad.
Maren Jonasson, Åbo Underrättelser

Finlands historia är en utomordentligt läsvärd och välbalanserad bok. Meinander har med klar blick inplacerat Finland i ett nordiskt och europeiskt perspektiv, samtidigt som han på ett skickligt vis vävt samman politiska, ekonomiska och kulturella utvecklingslinjer till en helhet.
Lennart Berntson, Svenska Dagbladet

Finlands historia

25.00 €

Köp