Lars Huldén

Himmelshögt och vattentätt

Lars Huldéns nya diktsamling omfattar både personliga, cen­trallyriska dikter och bistra samhällskommentarer och reflektio­ner över det som han kallar livets långa seminarium. Som ofta iklär sig Lars Huldén olika roller och låter sin ironi drabba både sig själv och andra. Samlingens vilopunkter är naturdikterna; i dem formuleras en mild förtröstan.
Den stora samlingsvolymen Utförlig beskrivning av en bärplocka­res väg . Dikter från 50 år utkom till författarens 80-årsdag 2006 och belyser hans överväldigande rika poetiska författarskap. Här ingår även den nyskrivna avdelningen Sommardikter

Slutsåld