Jörn Donner

Livsbilder

"Berömda mäns självbiografier är för det mesta kemiskt fria från anteckningar om familjeliv, mathållning, tvättning av kläder, bostadsförhållanden och andra omständigheter som har att göra med ett liv utanför det officiella...Bilar går inte sönder, båtar läcker inte, gasspisar blir inte utan gas, elsäkringar smäller inte, kattor kräks inte på mattor, den fysiska kärleken fungerar av allt att döma, med de många barnen som yttre bevis..."

Redan anslaget i Jörn Donners nya bok väcker nyfikenhet. Den erbjuder en komprimerad livshistoria i snabba skisser och träffande formuleringar. Bildsviterna berättar sin egen historia vid sidan om.

Donner ger sin läsare nya infallsvinklar, ett nytt sätt att se på den ålder han nu befinner sig i, nya minnen av mänskor han mött, platser han sett. Bland dem han möter finns stora stjärnor på filmhimlen, där finns släkt och tidigare hustrur. Där finns Ingmar Bergman, som betytt så mycket för Jörn Donner. Donner skriver om offentlighetens tärande gift, om ensamhetskänslan som infinner sig då telefonerna slutar ringa. Men trots hotande depression och sjukdom, trots rädslan att aldrig mer kunna skriva, finns det en förunderlig vitalitet i den ständigt återkommande frågan: "Vem är jag?"

Recensioner

Jörn Donners färska självbiografi liknar ingen annans självbiografi. Och om så varit fallet, hade man gråtit av besvikelse.

Zikiti Klemets, Österbottningen

Vad Donner bjuder på i denna bok är komprimerad familjehistoria, politiska kommentarer och grubbel över författarskap, åldrande och död allt på glasklar prosa, utan att bli sentimental och utan krystat djupsinne.

Mats Rosin Västerbottens Folkblad

Livsbilder
Slutsåld