Mårten Westö

Nedslag i hjärtats diktatur

"om allt detta ville jag skriva

från den där utsikten vi hade då

när vi färdades genom sommaren

genom böljande fält i motljus

och våra ofödda barn fortfarande

reste runt i mörkret

i sina grönskande farkostar

och vi visste att vi åtminstone för en tid

var vaccinerade mot döden"

Nedslag i hjärtats diktatur är en vandring i ett landskap som en gång känts som ett hem men nu framträder uppsprucket, ur en stämning av tvivel. Det är dags att stanna upp, blicka tillbaka. Dikterna går i dialog med andra generationer: både den nya, sköra, den vars röda barnstolar på cykeln det nu är dags att skruva loss, och den äldre. Även de som en gång fanns, det som en gång fanns, lämnar avtryck som aldrig försvinner. Det handlar om kärlek, om kärlekens oändliga, oväntade uttryck. Och någonstans pockar försoningens geografi på att bli utforskad.

För sitt senaste diktverk Nio dagar utan namn (1998) tilldelades Mårten Westö Rundradions lyrikpris Den dansande björnen. Nedslag i hjärtats diktatur är hans fjärde poesisamling.

Recensioner

En av de poeter som skriver en smula lågmält, sorgligt, men ändå dynamiskt, kärnfullt, noggrant, är Mårten Westö, som i sina diktsamlingar visat en konsekvens i hanterandet av språkets verktyg i det inre, själsliga landskapet som imponerar.

Kaj Hedman, Lysmasken

Men av denna respekt inför tingen och ovilja att tolka för djärvt lyckas Westö göra väldigt mycket. Hans intryck är rikhaltiga och bräddfulla av mening utan att han subjektiverar eller förgriper sig på det som undflyr tanken och språket. Det han noterar noterar han med förundran. Det är ett verkningsfullt sätt att uttrycka det outsägbara.

Anna Möller-Sibelius, Vasabladet

Dikterna är suggestiva och engagerande på ett sätt som är ovanligt i mycket av den dikt som skrivs idag.

... Och för säkerhets skull tillägger jag: komplexiteten och nyansrikedomen i dikterna försvinner inte i och med deras läsbarhet.

Mathias Rosenlund, Kyrkpressen

... som helhet bjuder diktsamlingen på rofylld läsning, balsam för själen.

Camilla Lindberg, Västra Nyland

Westö behärskar verkligen det lyriska hantverkets olika redskap ... en gedigen poet som utforskar livsrummen mellan då och nu och som strävar efter att göra tidens rörelser tydliga.

Thomas Kjellgren, BTJ

Nedslag i hjärtats diktatur
Slutsåld