Anna Lindholm

Projekt Ines

Fem kvinnor i inbördeskriget 1918

Nyutgåva med efterord av författaren

Anledningen till att jag skriver den här boken är att jag vill veta mera om inbördeskriget i Finland. Jag vill att vi sätter oss bättre in i vad som hände. Jag vill att vi diskuterar vad det har att göra med oss i dag. Jag skriver för dig, som precis som jag mest bara lyssnat och inte själv varit aktiv och ställt egna frågor.
 
Genom brev och intervjuer, arkiv och egna reflektioner närmar sig Anna Lindholm fem kvinnor i inbördeskrigets Finland: sig egen morfars mor Ines Nyberg som satt i Snappertuna med små barn och skrev till sin Verner, den hårt prövade Josefina Hägg från samma by, den övertygade socialisten Anna Forsström i Helsingfors, societetsflickan Anita Topelius och den irriterande Dagmar Ruin, som gjorde succé i fält och blev headhuntad av Mannerheim efteråt.
Boken, som kom ut 2015, hade stor framgång hos sin målgrupp - kanske framförallt yngre personer intresserade av sin historia - och är ständigt efterfrågad. I den här utgåvan finns ett tillägg av Anna Lindholm om vad som hände sedan i hennes egen process: det kom ett brev med ny information om Ines
 
Projekt Ines sätts upp som musikteater på kulturhuset Karelia i Raseborg vintern 20172018.

Ladda ner gratis pedagogiskt material till boken här!
 

Recensioner

Det fina med Projekt Ines är att Anna låter läsaren ta del av personernas egna röster på samma gång som hon själv reagerar och ifrågasätter sina tidigare uppfattningar. Hon placerar sig på samma nivå som läsaren och delar generöst med sig av det hon lär sig under processen. Någon historiebok i egentlig mening är Projekt Ines inte. Men nog en bok som ger historiska kunskaper och känslomässiga insikter. Den är en värdefull del av det bibliotek som gradvis uppstått kring den här delen av vår historia.
Anna Dönsberg, Svenska YLE

Boken kan också läsas som ett uttryck för en historiekultur: den visar hur minnen av inbördeskriget inte bara lever kvar och förändras utan också påverkar oss ännu i dag.
Ann-Catrin Östman, Hufvudstadsbladet

Det intressanta är Lindholms feministiska perspektiv och hur hon lättillgängligt analyserar frågor som indelningen i röda och vita, varför finländare ännu hundra år efteråt undviker att tala om kriget med mera.
[...]
Projekt Ines genomsyras av Lindholms feministiska och maktanalytiska perspektiv, vilket är mycket välkommet i historieskrivningen.
Hanna Ylöstalo, Västra Nyland

Lindholm berör ett ännu öppet sår i det finska hjärtat, och vågar analysera och kritisera.
Lisa Lindell, Österbottens Tidning

Kring ögonvittnens dagböcker och brev skapar Lindholm ett öppet och personligt narrativ om sin egen medvetandegörandeprocess; verket är en mix av faktabok och essä.
Trygve Söderling, Ny Tid

Projekt Ines
Bild på Anita Topelius. Privat arkiv

Fotograf:
Bild på Anita Topelius. Privat arkiv

Bild på Anna Forsström. Arbetararkivet

Fotograf:
Bild på Anna Forsström. Arbetararkivet

Bild på Ines Nyberg. Privat arkiv

Fotograf:
Bild på Ines Nyberg. Privat arkiv

Bild på Josefina Hägg. Privat arkiv

Fotograf:
Bild på Josefina Hägg. Privat arkiv

Provläs
Slutsåld