Henrik Meinander

Samtidigt – Finland och omvärld 1968

1968 i nytt ljus

Vems 1968 minns vi i dag? frågar historieprofessorn Henrik Meinander i sin breda skildring av det här händelserika året i Finlands och världens historia. Det handlade nämligen inte bara om studentrörelsens revolutionsromantik eller om protesterna mot Vietnamkriget och invasionen av Tjeckoslovakien.
Samtidigt som några hundra studenter ockuperade Gamla studenthuset i Helsingfors sökte sig tiotusentals av deras generationskamrater till Sverige i brist på arbete, medan landsbygdens avfolkning accelererade och nya förstäder, köpcentra och motorvägar växte fram i rasande fart. Den socialdemokratiska arbetarrörelsen enades och slöt sig allt tätare bakom president Kekkonen, som då stod på höjden av sin makt.
I skuggan av supermakternas globala konkurrens och intensiva rymdkapplöpning växte en ny vardag fram. Livet gick vidare, och för de flesta gjorde den stökiga omvärlden sig påmind närmast genom tv-nyheterna. Då som nu levde människorna i mycket olika samtider.
Samtidigt - Finland och omvärld 1968 är en tematisk fortsättning på Meinanders Finland 1944 - Krig, samhälle, känslolandskap (2009), som har översatts till flera språk.
 

Recensioner

Femtio år är en distans som öppnar för att se sammanhang som den som levde i nuet 1968 omöjligt kunde skönja. Henrik Meinander har be­mödat sig om att ge en heltäckande och mångsidig bild av skeendet, där Finland var en del av den stora bilden.
Henrik Othman, Österbottens Tidning

Henrik Meinander underbygger sina text väl med noter, där kapitelindelningen hjälper läsaren. Likaså är källorna många och man hittar lätt, om man är intresserad av att söka i dem, också referenser till Internet. Bra och snyggt! I lagom mängder kommer det också bilder från en svunnen, men ändå nära tid, där allt från personporträtt till dagliga händelser framträder tydligt.
Christian Juslin, Ålandstidningen

Meinander sitter inte på katedern och bankar in väsentligheter med en verbal pekpinne. Han rör sig med metodiskt lugn över ungdomskultur och mode, östpolitikens vägskäl, den inhemska politikens sovjetrelaterade distorsioner, kulturkrigets enskilda slag (Salama-affären) med mera.
Torbjörn Kevin, Hufvudstadsbladet

Resultatet är en lyckad översikt över ett både dramatiskt, spännande och i många avseenden omvälvande tidsskede. Meinander gör dessutom rätt i att inte enbart behandla demonstrerande studenter utan också andra händelser allt från den finländska landsbygdens avfolkning och jordbrukets omstrukturering över televisionens definitiva genombrott till stormaktspolitik och rymdkapplöpning.
Henrik Helenius, Arbetarbladet

Samtidigt – Finland och omvärld 1968

5.00 € 34.00 €

Köp