Henrik Meinander

Tikkanens linje. Tidsbilder 1967–1972.

Meinander möter Tikkanen

Henrik Meinander behandlar i tio essäer Henrik Tikkanens samhällsorienterade och kulturpolitiska teckningar i Helsingin Sanomat från åren 19671972. Dessa teckningar är nästan helt okända för dagens läsare, trots att de både tematiskt och konstnärligt hör till det bästa Tikkanen presterade.

Meinander utgår från det högintressanta bildmaterialet för att beskriva ett dramatiskt och omvälvande brytningsskeende i Finlands historia. Tiden definieras av en stor flyttrörelse från landsbygd till stad, en resa som för många fortsatte till Sverige. Övergången från ett småbrukarsamhälle till ett industrialiserat och urbant samhälle skedde i rasande fart.
Internationellt sett var Vietnamkriget aktuellt, och i inrikes politiken stod Kekkonen på höjden av sin makt. Ungdoms- och populärkulturen fick ett stort genomslag, medan den sexuella revolutionen i det tysta stod för en lika stor samhällsomvälvning.

Allt detta speglas i Henrik Tikkanens teckningar, som är utgångspunkten för tio texter som tillsammans bildar en berättelse om en avgörande tid i det finländska samhällets utveckling.

Recensioner

Henrik Meinander har skrivit en underfundig och klok liten bok, i vilken han beskriver framför allt sjuttiotalets politiska händelser utifrån Henrik Tikkanens teckningar. Lika uppskattande, ja beundrande som han är inför tecknaren Tikkanen, lika kyligt avslöjande är han inför dennes ställningstaganden och bevekelsegrunder.
Anders Leion, Det goda samhället

Båtar och bilar avbildas med charm liksom årstiderna, inte minst i lövsprickningen under 1 maj i Esplanaden eller när han med några skickliga drag med pennan fångar in dottern diskande på bryggan till sommarstugan. En sympatisk sida av Tikkanen växer fram utan tvekan. Den föreliggande boken är lättläst och ger den intresserade både insikter i ett samhälle som inte längre finns och estetiska upplevelser av hög klass.
Egil Green, Östra Nyland

Henrik Meinanders lilla bok är en värdig hyllning till en stor tecknare.
Henrik Othman, Österbottens Tidning

Resultatet är en lättläst och fint illustrerad betraktelse av det moderna Finlands tillkomst.
Patrik Back, Vasabladet

Tikkanens linje. Tidsbilder 1967–1972.
Henrik Tikkanen

Fotograf:
Henrik Tikkanen

Henrik Tikkanen

Fotograf:
Henrik Tikkanen

Henrik Tikkanen

Fotograf:
Henrik Tikkanen

32.00 €

Köp