Sabine Forsblom

Trollet i mitt bröst

En cancerdagbok

Min gynekolog ringer, resultaten kom snabbare än väntat. Det är cancer. Aggressiv, G III. Den är hormonellt betingad, hon säger att jag genast ska ta bort hormonplåstret som jag fått för att stävja mina rytmstörningar. Remissen går elektroniskt till Kirurgiska sjukhuset.

Hösten 2018 utkommer Sabine Forsbloms roman Betinkan och samtidigt läggs sista handen vid ett bastubygge på sommarstället. En molande smärta i sidan får henne att ställa sig framför spegeln och lyfta armarna, och då upptäcker hon en grop i sitt vänstra bröst.

För att bearbeta cancerbeskedet börjar hon skriva dagbok. Genom att skriva om trollet ska det besegras. Trollet i mitt bröst är en rättfram och modig bok om en sjukdom som drabbar femtusen finländska kvinnor varje år. Det är en bok full av mörker och förtvivlan, men också av glädje och hopp.
 

Trollet i mitt bröst

22.00 €

Köp