Tomas Mikael Bäck

Alls ingenting

På bussens instrumentpanel, nära växelspaken
en skylt med fantasieggande direktiv:
Undvik segdragning

Som innehållsförteckning kunde titeln på Tomas Mikael Bäcks nya bok inte vara mera missvisande. Alls ingenting är full av miljöer, minnen, känslor och konflikter. Opretentiösa iakttagelser leder till existentiella djup och den noga avvägda sparsamheten med orden kan i sanning liknas vid toppen av isberget. Som vanligt spelar humorn också sin viktiga roll.

Recensioner

En vacker trappa av skenbart enkla konstateranden, tre genomskinliga rader som tycks säga: Det här betyder inget. Alls ingenting. Ändå eller delvis därför försjunker jag i dem. Detta är ett av Bäcks centrala modus: det snabba, knappa och lite distanserade. [...] När Tomas Mikael Bäck är som bäst släpper han sina scener i rättan tid.
Erik Bergqvist, Hufvudstadsbladet

I Tomas Mikael Bäcks dikter finns en ständig spänning mellan det ljusa och det mörka, mellan det glädjefyllda och det ångestfyllda i ena stunden balanserar författarjaget varligt på kanten till avgrunden för att i nästa stund konstatera:

Du står på en balkong

och känner dig överlycklig.

[...] Tomas Mikael Bäck tränar läsaren i uppmärksamhets konst, i att utläsa och avläsa de små skiftningarna och nyanserna, i att låta orden verka och värka. Det är en stor konst att ladda det till synes enkla och avskalade med tungviktsbagage. 
Marit Lindqvist, Svenska Yle

Alls ingenting

15.00 € 22.00 €

Köp