Tomas Mikael Bäck

Alls ingenting

På bussens instrumentpanel, nära växelspaken
en skylt med fantasieggande direktiv:
Undvik segdragning

Som innehållsförteckning kunde titeln på Tomas Mikael Bäcks nya bok inte vara mera missvisande. Alls ingenting är full av miljöer, minnen, känslor och konflikter. Opretentiösa iakttagelser leder till existentiella djup och den noga avvägda sparsamheten med orden kan i sanning liknas vid toppen av isberget. Som vanligt spelar humorn också sin viktiga roll.

Alls ingenting
Nyhet, har ännu inte utkommit