Philip Teir

J&B. Scener ur ett skenäktenskap

Änkan på jakt efter sanningen om Jörn

Bitte öppnar Jörns dator för att leta upp hans utländska kontakter. I hans mejlkorg hittar hon 520 mejl som Jörn och H skrivit till varandra. Hon läser dem alla; hon kan inte låta bli.

Hela Finland kände till Jörn Donners och Bitte Westerlunds förhållande. Men kände Bitte sin man?

Bitte, som är nästan 30 år yngre än Jörn, ställs inför hans många hemligheter först efter hans död. Hon inleder en utforskning av den nästan 40 år långa relationen. Jörn var känd inte bara för sin kaxighet utan också för sina relationer med kvinnor. Hur många var de egentligen? För första gången drabbas Bitte av svartsjuka och besatthet. Vad var det för ett äktenskap hon levde i?

Bitte läser böcker, brev, besöker arkiv och kontaktar folk som kände Jörn. Samtidigt minns hon barndomen på landet, studieåren, tiden i Los Angeles, livet i Bromarv och komposten som Jörn hatade.

För boken har Philip Teir intervjuat Westerlund, och hennes söner och vänner.

Recensioner

Lyckligtvis står det direkt klart att den där satans Philip Teir (för att låna Jörns eget epitet på honom första gången de introduceras för varandra) skriver med ett både ömsint och skarpögt driv som är en njutning att följa.
Ylva Perera, Hufvudstadsbladet

I Teirs händer formas det här till en inkännande betraktelse med flyt, en historia han själv är delaktig i. J&B. Scener ur ett skenäktenskap är ett stycke god journalistik, som ibland för tankarna till somt som Donner skrev själv.
Henrik Othman, Österbottens Tidning

 

Till boken styrkor hör de många perspektiven. Bittes "väninnekör" får sjunga ut. Tre av sönerna får komma med synpunkter, Daniel och Rafael Donner i intervjuer, Otto Gabrielsson genom några väl valda passager ur debutboken "Vildhavre". Här framträder inte bara olika sätt att se på Jörn och Bitte och deras relation, utan också personligheterna bakom rösterna: Teir är en krokikonstnär i sin featurejournalistiska framställning.
En annan behållning är Teirs metareflektioner kring biografiskt skrivande, som blir extra intressanta och mångtydiga tack vare den lite diffusa rollfördelningen som råder mellan författaren Teir och änkan och "jörnologen" Westerlund. 
Freja Rudels, Åbo Underrättelser

J&B är både givande och tankeväckande. Boken förtjänar sitt rykte som en av höstens stora finlandssvenska händelser. [...] Men allra trevligast är det att Bitte Westerlund får en möjlighet att stiga fram ur Jörn Donners skugga som en kulturpersonlighet i egen rätt.
Topi Lappalainen, Arbetarbladet.fi

Författaren som gjort ett gediget forskningsarbete för boken tar heller ingenderas parti men återger med berömlig intensitet såväl detaljer som större helheter, ofta kryddade med en sympatisk humor. I slutändan finns en litet skvalleraktig men också roande, informativ och välskriven bok som pockade på att komma fram i dagsljuset.
Egil Green, Östnyland

J&B. Scener ur ett skenäktenskap
Marjo Tynkkynen

Fotograf:
Marjo Tynkkynen

Marjo Tynkkynen

Fotograf:
Marjo Tynkkynen

Marjo Tynkkynen

Fotograf:
Marjo Tynkkynen

Marjo Tynkkynen

Fotograf:
Marjo Tynkkynen

22.00 € 34.00 €

Köp