Julia Korkman

Minnets makt

Berättelser från rättssalen

Vad minns vi egentligen?

I ett rättsfall kan ett vittnes minnesbilder vara det centrala beviset. Men minnet är till sin natur formbart, nyckfullt och ibland direkt opålitligt. Kan minnesbilder faktiskt bevisa något bortom rimligt tvivel?

Detta och mycket annat dryftas i rättspsykologen Julia Korkmans bok Minnets makt, som belyser hur vårt minne fungerar. Varför kan två personer minnas samma händelse på helt olika sätt och hur kan vi få fram möjligast tillförlitliga vittnesmål?

Julia Korkman gör ett fascinerande forskningsområde lättillgängligt för läsaren. Hon illustrerar med ett stort antal rättsfall, från 1600-talets häxprocesser till kända fall från senare tid, som Bodommorden och mordet på Olof Palme. Hon granskar de metoder som används i vittnesförhör och kommer med konkreta förbättringsförslag.

Minnet bär på en stor kraft, men är också svårhanterligt. För att kunna använda oss av minnets makt behöver vi förstå hur det fungerar.
 

Recensioner

Att skriva populärvetenskapligt om forskning är inte helt lätt, texten blir lätt endera för akademisk eller för förenklad, men Korkman lyckas nästan genomgående hitta en bra balans. [...] Bokens fokus ligger tydligt på hur minnet fungerar i förhållande till olika typer av rättsfall, men ett intressant sidospår i boken är hur psykologisk forskning kring minnet gjorts. Det är i de här korta beskrivningarna av olika psykologiska studier och experiment som Korkmans text är som allra starkast. Där lyckas hon så imponerande kort, koncist och medryckande förklara olika vetenskapliga studier att jag önskar hon skulle dra kurser i att skriva abstracts till vetenskapliga artiklar.
Nina Nyman, Hufvudstadsbladet

Minnets makt. Berättelser från rättssalen är populärvetenskap som bäst. Korkman lyckas förklara det invecklade begripligt, med flyt i texten och med många viktiga utropstecken i marginalen för den som är intresserad av polisarbete, brottsutredningar och inte minst minnets oändliga förmåga att spela oss spratt.
Henrik Othman, Österbottens Tidning

En finsk rättspsykolog har skrivit en av höstens mest intressanta fackböcker om hur minnet fungerar, eller inte fungerar. [...] Korkmans bok är både välskriven och fascinerande. Vi människor bygger ju en stor del av vår självförståelse på våra erfarenheter. Men Korkman visar att vi egentligen inte alls kan lita på hågkomsterna. Händelser som vi anser är grundläggande för att vi är dem vi är kanske inte ens har inträffat. Det går inte att skilja ett falskt minne från ett riktigt.
Peter Fröberg Idling, Vi läser

 

Minnets makt

25.00 € 32.00 €

Köp