Kurt Högnäs

Någon gav vinden ton

Kurt Högnäs debuterade 1955 i en annan tid. Konsekvent fortsatte han sitt lyriska författarskap in i ett nytt millennium. I Någon gav vinden ton ger Högnäs ett nytt prov på sin förmåga att förtätat och mästerligt förena den konkreta verkligheten och naturen med allt det vi inte kan uppleva med våra sinnen, det näraliggande som vetter mot evigheten (Erik Bergqvist, HBL).
    Någon gav vinden ton är ett lyriskt testamente över ett viktigt författarskap som pågått under åtta årtionden.

Någon gav vinden ton

22.00 €

Köp