Kurt Högnäs

Öknen var ett annat hav

Prosalyrikens mästare

Under sin långa diktargärning har Kurt Högnäs särskilt mutat in prosalyriken som sin genre. I Öknen var ett annat hav visar han åter sin skicklighet att kort, koncentrerat och med stilistisk briljans fånga in både tillvarons små skiftningar, detaljer på marken och kosmiska perspektiv. Landskapet är öppet och ofta vindpinat, vidderna påminner om Högnäs eget landskap, det österbottniska. Varje ord är prövat och placerat lika avvägt som när den erfarne vandraren packar sin ryggsäck. (ur Runebergsjuryns motivering 2012).
Högnäs är mångfaldigt prisbelönt. De bronsblå solarna kandiderade för Runebergspriset 2012, likaså Refug 2016, samma år tilldelades författaren Tollanderska priset.
 
Jag har öppnat mitt hus på vid gavel, I flerfilig spaljé neråt vägen står de svartvita stammarna på post. Men när vinden kommer ylande genom ljushavet som en vargflock genom stäppen står det klart att motstånd är lönslöst.
 

Recensioner

Överallt i Kurt Högnäs nya prosalyriksamling finns lyckliggörande passager, där ögonblicket eller det näraliggande vetter mot evigheten: det är här man upplever Högnäs som mest högnäsk. /--/ Vi har på alla vis att göra med en sinnligt finstämd poet.
Erik Bergqvist, Hufvudstadsbladet

Mötet med Högnäs dikter är glädjande och tankeväckande. Stämningen är för det mesta melankolisk, men det euforiska ögonblicket är aldrig långt borta./---/ Högnäs är som bäst klok, lekfull och på något sätt stoisk inför alltings förgänglighet. Den nya prosadiktsamlingen är övertygande, trösterik och samtidigt väcker den en oro som pyr under den oftast stilla ytan. Livet framstår som en vågrörelse, något som avspeglas i poetens användning av vattentematiken.
Topi Lappalainen, Ny Tid

Öknen var ett annat hav Provläs

5.00 € 22.00 €

Köp