Kurt Högnäs

Refug

"som om man bara sprang över från värld till värld"

Diktsamlingen Refug nominerades till Runebergspriset 2016 med motiveringen:
Kurt Högnäs (f. 1931) diktsamling Refug vågar sig ut i dimman och in bland skuggorna vi måste möta för att kunna se allting klart. Genom höljen av hav och sky dras Högnäs sjuttonde bok från pojkens flyktiga sommardag och pappans minnesgångar allt mer mot istidens jättelika tidsperspektiv. Sex årtionden efter sin debut håller poeten ändå fast vid styrkan hos ett enskilt människoansikte då det biter sig samman eller öppnas till ljuskälla. Diktskeppet Refug lösgör sig från skarpa diktkategorier för att forma ett skrov som tål att se hur konturerna av att det liv vi älskat kan försvinna i ett enda svep. Mitt i en allt mörkare värld av oljekatastrofer, stormar och flykt där vi blivit skeppsbrutna snarare än skeppare bejakar Refug livet som ett böljande där varje meningsutbyte mellan människor betyder början till en brygga ut mot evigheten.

I sin diktsamling skriver Kurt Högnäs om avfärd och om att försvinna, men också om att minnas det som överges. Dikterna är lakoniska och tillbakahållna. Med små nyanser och gester gestaltas stora rörelser, bland dem den största som för oss bort från detta liv.

Om Kurt Högnäs har kritikern Michel Ekman skrivit: Kurt Högnäs är den finlandssvenska litteraturens prosadiktare framom andra. Typiskt för Högnäs naturdikter är att han klipper ut ett ögonblick i förändringens processer årstids-, dygns- och väderförändringar noteras som ett stundens stilleben, utlyft ur skeendet och noggrant iakttaget.

Recensioner

Här flyter himmel och hav ihop och blir en strand. Här finns en luftighet i texterna som bidrar till en behaglig läsupplevelse där man tillåts andas trots den ödesmättade stämningen som lurar under ytan.
Camilla Lindberg, Västra Nyland

Refug

22.00 €

Köp