Sabine Forsblom

Trollet i mitt bröst

En cancerdagbok

Min gynekolog ringer, resultaten kom snabbare än väntat. Det är cancer. Aggressiv, G III. Den är hormonellt betingad, hon säger att jag genast ska ta bort hormonplåstret som jag fått för att stävja mina rytmstörningar. Remissen går elektroniskt till Kirurgiska sjukhuset.

Hösten 2018 utkommer Sabine Forsbloms roman Betinkan och samtidigt läggs sista handen vid ett bastubygge på sommarstället. En molande smärta i sidan får henne att ställa sig framför spegeln och lyfta armarna, och då upptäcker hon en grop i sitt vänstra bröst.

För att bearbeta cancerbeskedet börjar hon skriva dagbok. Genom att skriva om trollet ska det besegras. Trollet i mitt bröst är en rättfram och modig bok om en sjukdom som drabbar femtusen finländska kvinnor varje år. Det är en bok full av mörker och förtvivlan, men också av glädje och hopp.

Recensioner

Genom nedslag i rubrikerna Diagnosen,  Operationen, Cellgiftsbehandlingen och Strålbehandlingen följer läsaren med på det hav av känslor, förnimmelser, skratt och gråt som Sabine Forsblom upplever och som slutar i dur den 1 juli 2019.
Egil Green, Östnyland

Dagboksanteckningarna fångar effektivt det motstridiga i att leva och överleva. Hur det kräver mod att konfrontera sin sårbarhet och sin kroppslighet, men också att värna om sina gränser, att blunda, sålla och välja vad man tar in och kräver av sig själv.
Styrkan ligger i anteckningarnas ofriserade omedelbarhet. 
Freja Rudels, Åbo Underrättelser

Forsblom är intressant att läsa inte bara när hon beskriver hur det är att vara sjuk, utan också när vi får glimtar av hur
det är att vara hon annars. Jag gillar att föreställa mig en författare som mellan varven av cytostatika och radioaktivitet ligger hemma i soffan och fantiserar om att skriva en roman om den bibliska Moses, medan kroppen skriker efter bullar med vispgrädde. 
Pia Ingström, Hufvudstadsbladet

Trollet i mitt bröst
Mjuka pärmar E-bok

28.00 €

Köp