Tomas Mikael Bäck

Morgon

Tomas Mikael Bäck, en av våra främsta lyriker, har varit poesin trogen genom alla år sedan debuten med Andhämtning 1972. Hans nya diktsamling Morgon inleds med en meditation över en gul husgavel på en målning av Fanny Churberg. Färgen återkommer på olika sätt i diktjagets vardag, konst och verklighet i ett givande förbund.
Bäck är känd som en mästare i det korta formatet men i Morgon finns också längre dikter som rör sig bakåt i tiden, även naturen och musiken är viktiga teman. Ett koncentrerat, nästan aforistiskt uttryck är formulerat i skarpa enradingar. Trots att sorg, saknad, sjukdom och död är naturliga inslag i Bäcks författarskap blir man glad av att läsa dikterna i Morgon.
 

Recensioner

Bäcks scener får liv just genom att de samtidigt är upptagna av världen utanför och innanför texten. /---/ Det är ändå den snabba observationen av något som flyr undan vårt vetande och därför triggar vårt sökande som är Bäcks bästa gren. Vad är det som flyr undan?
Erik Bergqvist, Hufvudstadsbladet

Morgon Provläs

5.00 € 22.00 €

Köp