Edith Södergran

Världen är min

Dikter och fotografier

De bästa dikterna och fotografierna

Min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.

Edith Södergrans poesi behöver ingen introduktion. Mindre känd är hon som fotograf, trots att den samling fotografier hon efterlämnade är stor och konstnärligt intressant.

Agneta Rahikainen och Eira Sillanpää har valt de mest spännande av Edith Södergrans fotografier och parat ihop dem med ett urval av hennes poesi. I urvalet ingår de mest ikoniska dikterna, från Dagen svalnar till Landet som icke är, men också mer okända dikter. Resultatet är en fascinerande helhet där dikter och fotografier belyser varandra, och nytt ljus även kastas över Edith Södergrans liv och gärning.
 

Världen är min
Nyhet, har ännu inte utkommit