Tomas Mikael Bäck

Vinterresa

Sjuttiotre dikter

Tomas Mikael Bäck är känd som en mästare i det korta formatet, han får läsaren att verkligen stanna upp och reflektera över den tuktade formen, orden får större tyngd än vanligt. 
Ord som lågmäld, eftertänksam, sparsmakad brukar användas för att beskriva hans dikt. Det vardagliga övergår ofta omärkligt till någonting helt annat, kosmiskt, allomfattande.

Diktsamlingen Vinterresa belönades av Svenska litteratursällskapet år 2015.

I Vinterresa berättas en historia och en av de första dikterna lyder så här: 
 
i ljusrött gryningssken 
trängselbuss mot kliniken 

 
Efter vinterns många bussresor fram och tillbaka till kliniken summerar diktens jag: 
 
sjukhuset får ingen feedback 
skriver dikt över blanketten 

Recensioner

...fin poet, må han skriva många ytterligare böcker.
Erik Bergqvist, Hbl.
Läs hela recensionen här

Vinterresa är förmodligen Bäcks starkaste bok så här långt. Det är inte lätt att skriva så här hoppingivande mitt i en cancersjukdom och göra det med trovärdighet och yttersta poetiska spänst. Det skall till en Tomas Mikael Bäck i högform för det. Och det får vi.

Peter Björkman, Ny Tid

 

... vacker, modigt destillerad ...

Jessica Poikkijoki, Österbottens Tidning

 

Tomas Mikael Bäcks sparsmakade, ofta haikuaktiga kortdikter lyckas på bara några rader illustrera och följa hela livets stora båge.

Jenny Jarlsdotter Wikström, Åbo Underrättelser

 

Det vilar något stort i hans uppgradering av vardagen.

Anders E Larsson, Vasabladet

 

 

 

 

 

 

 

Vinterresa

5.00 € 21.00 €

Köp