Lyssnar du?

Ljudbokstävling

Är du den som skriver den stora finlandssvenska ljudboken? Eller den lilla?
Schildts & Söderströms utlyser en ljudbokstävling, där det bästa bidraget läses in av skådespelaren Alma Pöysti och författaren får ett förskott på 1000 euro.

Det du behöver göra är att skriva en berättelse för vuxna som fungerar bra som ljudbok, och som gärna inleder en serie. Huvudpersonen ska vara finlandssvensk och berättelsen ska åtminstone delvis utspela sig i Finland. Textens längd är högst 40 000 ord. Genren är valfri, men det får gärna vara spännande. Eller romantiskt. Eller erotiskt. Eller humoristiskt. Så där som livet.

Skicka ditt bidrag till lyssnardu@sets.fi senast den 10 januari 2024.

Lycka till!

Manuset ska inte ha publicerats i någon form tidigare. Schildts & Söderströms förbehåller sig rätten att inte välja något av bidragen. Tävlingsbeslutet kan inte överklagas.

Skicka med följande:
– Manuskript (pdf eller word), radavstånd 1,5.
– Synopsis till övriga delar i serien, om sådana finns.
– Följebrev med en kort presentation av dig själv.

 

Vi bad förläggare Martin Welander svara på några frågor om tävlingen

Varför utlyser S&S en ljudbokstävling?
– Att skriva för ljud ställer lite annorlunda krav på författaren. Vi vill gärna hitta skribenter som är duktiga på just det här, och den vägen stärka ställningen för den finlandssvenska ljudboken vid sidan av den traditionella utgivningen, som redan är väldigt stark hos oss.

Vem är med i juryn?
– I juryn sitter författaren Eva Frantz, skådespelaren Alma Pöysti, vår litterära chef Anna Friman och jag. Eva Frantz har en författares insikt i vad som fungerar som ljudbok, medan Alma Pöysti bidrar med både lyssnarens och ljudboksinläsarens perspektiv. Det kompletterar förläggarnas perspektiv på ett bra sätt, så det är vi mycket glada för.

Hur bedömer ni bidragen?
– Vinnarbidraget ska för det första vara en bra bok, det är den självklara grunden. Sedan tittar vi på hur bra berättelsen fungerar som ljudbok, det vill säga att det finns ett driv och en tydlighet i intrigen, ett sug att lyssna vidare. Så vill vi gärna att boken ska vara första delen i en serie, för vi hoppas förstås att det här inte ska bli en engångsutgivning, utan starten på ett författarskap.

Vinnarens bidrag ska läsas in av Alma Pöysti, måste man tänka på det när man skriver?
– Nej, det behöver man inte göra. Om man skriver en berättelse som av en eller annan orsak behöver läsas in av en annan röst så kan vi lösa det, det inverkar inte på juryns bedömning.

Får vem som helst delta?
– Vem som helst får delta, man kan vara debutant eller tidigare publicerad. Man måste inte heller vara finlandssvensk, men som framgår i beskrivningen ska huvudpersonen i berättelsen vara det, och berättelsen ska åtminstone delvis utspela sig i Finland. Vad en finlandssvensk är får man definiera själv, det har vi inget svar på.

Kan man delta med en ungdomsbok eller en novellsamling?
– Den här gången söker vi berättande prosa för vuxna.

Har du fler frågor kan du skicka dem till lyssnardu@sets.fi