Carina Karlsson

Marconirummet

Var stilla! när ljuset flyter genom kroppen

Långt ute på havet finns en båt, i båten finns en man. På land finns en mor som är ensam med sitt barn. Mellan dem finns mörker och tomrum.

Titeln på Carina Karlssons nya diktsamling hänvisar till radiokommunikationen på de stora oceanångarna. I fartygens ljudisolerade och fönsterlösa Marconirum satt telegrafisterna och tog emot och sände morsemeddelanden.

Marconirummet är en diktsamling om hjälplöshet och isolation. Det är också en diktsamling om hur det levda livet sköljer genom kroppen, om allt vi förlorat till tiden, och om hur vi kan få det tillbaka.
 

Recensioner

Carina Karlsson jobbar skickligt med olika nivåer som yta och djup ytspänningen och det som molar och bubblar därunder utgör ett genomgående tema i diktsamlingen. På samma sätt som skiftningen mellan ljus och mörker återkommer och blir en bild för hur tiden passerar genom våra liv och våra kroppar. Marconirummet är en välbalanserad och tätt sammanhållen diktsamling, en skimrande väv av röster som rör sig genom tid och rum.
Marit Lindqvist, Svenska Yle

Carina Karlsson diktar fram sjömanshustruns trots och vrede på ett sätt som både förnyar och knyter an till Anni Blomqvist och Sally Salminens arv. 
Jenny Jarlsdotter Wikström, Hufvudstadssbladet

Den mångsidiga författaren Carina Karlsson, som ursprungligen etablerade sig som poet, är en av Ålands känsligaste stilister. Det är en njutning att ta del av hennes vackra formuleringar.
Petter Lobråten, Ålandstidningen

Carina Karlssons nya diktsamling Marconirummet rör upp existensens och poesins mest grundläggande beståndsdel: vårt begär att nå ut och in.
Formulerat så här låter det stort och högstämt, men hos Karlsson blir det handfast och sant. Hon hittar både bilderna som förankrar det och känslan som river liv i förtöjningen. I sitt innersta Marconiskrymsle är det här en bok om den ensamma platsen som är poesins och existensens. Ur den sjunger Karlsson som en saltstänkt Edith Södergran.
Freja Rudels, Åbo Underrättelser

Carina Karlssons dikter består av många skikt och bjuder på hisnande perspektiv. Hon lyckas förmedla känslan av hur det är att uppfatta sig totalt innesluten i naturen och omgivningen, men även i tiden. Det är magiskt och stämningsfullt, tankeväckande och gränsöverskridande.
Janet Wallsten, Österbottens Tidning

Marconirummet

15.00 € 22.00 €

Köp