Eva-Stina Byggmästar

Vill du kyssa en rebell?

Jag har uppnått mitt livsmål:
marginalen är fullklottrad
med I-love-yous

Kärleken har bruna ögon, precis som en grizzly. I dem kan man förlora sig och skåda hela jordklotet och planetens hjärtesår, Grand Canyon, höra skallerormarna på botten, höra rasslet. Det som inte kan kläs i ord blir tårar och kärleken är algoritmen, grundbulten i allt, hela kosmos.

I Vill du kyssa en rebell? skriver Eva-Stina Byggmästar fram en gnistrande och lekfull hyllning till livet och kärleken.
 

Recensioner

Eva-Stina Byggmästar är den finlandssvenska poesins mesta kärlekspoet, en kärlekens apostel, Svenskfinlands Sapfo. [...]  Att läsa Vill du kyssa en rebell? är som att ömsom stiga ner i en isvak, ömsom bestiga en vulkan, eller för att citera Byggmästar själv att naken lägga sig i ett nässelsnår / i en snödriva. Den brännande beröringen sätter sina spår.
Marit Lindqvist, Svenska Yle

 

Resultatet blir högstämt och högspänt, vimlande av ord som elektricitet, katedraler, eld, solar och månar, elefanter och ylande vargar. Allt framskrivet med allitterationer, anaforer och assonanser som gör dikterna rätt underbara att läsa högt. [...] Vill du kyssa en rebell? är en hyllning till hungern, till att gå dit det känns och bejaka begäret. Den befinner sig i ett enda, väldigt nu, fastkrokat i ett enda, väldigt du. Men fonden för kärleken, och kanske själva förutsättningen för att diktens jag och diktens du kastar sig så hejdlöst in i varandra, är hela tiden utanförskapet, förskjutningen.
Elliot Lundegård, Hufvudstadsbladet

Jag har alltid tyckt om Eva-Stina Byggmästars dikter, men hennes nya samling "Vill du kyssa en rebell?" är min absoluta favorit. I den har teman från tidigare djupnat och syntetiserats och på ett förvånande eruptivt sätt alstrat nya uttryck, som inte bara rycker en med utan också övertygar med sitt etos och sin livsfilosofi.
Anna Möller-Sibelius, Vasabladet

Jag läser med ett leende på läpparna. Det är kärlek banne mig. Kärlek bortom vett och sans. Kärlek som inte frågar efter rationalitet eller rimlighet eller god smak. Det banala, melodramatiska, storvulna och himlastormande - allt får plats. Att kärleken hos Byggmästar kommer med alla sina sidor innebär att den också kan vara skrämmande. Ful. Farlig. Men det tar mig några genomläsningar att märka det.
Freja Rudels, Åbo Underrättelser

Här finns en rad mycket fina kärleksdikter, såsom exempelvis, Sweet summer, där även ord som kanske inte finns åkallas för att mana fram det osägbara.
Björn Gustavsson, Ny Tid

Vill du kyssa en rebell?

15.00 € 22.00 €

Köp