Antti Ollikainen

Jag är serietecknare, illustratör och grafiker och bosatt i Helsingfors tillsammans med min fru och mitt treåriga barn. Berättelser och att förmedla dem vidare intresserar mej speciellt. För min egen del är skrivandet starkt anknutet till funktionalitet och bildberättande. Texten är bara en del av berättelsen. Speciellt bilderböcker med bara lite eller ingen text upplever jag som intressanta. De läses ofta tillsammans med någon och berättelsen kan väcka diskussion och interaktion mellan läsarna. Att läsa en barnbok kan ses som en lek utan desto större syfte än att tillsammans försjunka i berättelsens värld. Inget gläder mej så mycket som då en läsare hittar något, för sej, betydelsefullt eller intressant i mina verk.

Antti Ollikainen
Fotograf: Teemu Ullgren Ladda ner fullstor bild