Johannes Salminen

Johannes Salminen (1925-2015) föddes på Åland och disputerade till filosofie doktor vid Åbo Akademi år 1955.

Johannes Salminen arbetade som litterär rådgivare vid Söderströms förlag åren 1956-60 och som litterär chef 1961-1991. Salminen verkade även som medarbetare i Hufvudstadsbladet och i Helsingin Sanomat.

I Salminens essäer förenas lärdom, reflexion och förnämlig stilkonst med ett starkt engagemang. Det han framförallt gisslar är trångsynthet och nationell egoism.

Pris
Salminen förlänades professors titel år 1993. Han promoverades till hedersdoktor vid Helsingfors universitet 1990. Salminen mottog det förnämliga Tegnérpriset i Sverige och Svenska kulturfondens kulturpris år 1989 samt Tidningen Ålands stipendium år 1991

Översättningar
Flera av Salminens böcker har utkommit i Sverige och översatts till finska.

Johannes Salminen
Fotograf: Kimmo Räisänen Ladda ner fullstor bild