Rainer Knapas

Rainer Knapas, f. 1946 är konst- och kulturhistoriker samt filosofie licentiat. Knapas har arbetat som forskare vid Museiverket, assistent vid Historiska institutionen vid Helsingfors universitet och forskare vid Svenska litteratursällskapet i Helsingfors. Knapas har skrivit artiklar i kultur-, arkitektur- och bokhistoriska ämnen och verkat som kolumnist i Ny Tid.
Han har också varit medförfattare, redaktör och bildredaktör för ett flertal arbeten på svenska och finska, bl.a. Helsingfors Universitet 1640-1990, delarna I-III och Finlands svenska litteraturhistoria I-II.

Varför skriver du?
Jag kan inte spela piano, och målar rätt dåligt.

Varför är litteratur viktigt?
Världs- och människoomfamnande.

Pris
Knapas har mottagit Statens pris för informationsspridning åren 1997 och 2001 samt Svenska litteratursällskapets pris ur Fonden till Gustaf III:s minne. År 2004 belönades han av Svenska litteratursällskapet med följande motivering:
"...för en kulturhistorisk gärning under ett mångårigt författarskap. Med stor bakgrundskunskap och analytisk blick på historiska, kulturella och sociala fenomen har Rainer Knapas berikat vår förståelse för den finländska kulturhistorien, ofta med en specifik museal och litterär infallsvinkel. I sin senaste bok Monrepos. Ludwig Heinrich Nicolay och hans värld studerar Rainer Knapas med lärdom och bredd det sena 1700-talets och tidiga 1800-talets Europa, Ryssland och Finland, prismatiskt sedda genom det sägenomspunna Monrepos. Herrgården och dess ägare Ludvig Heinrich Nicolay, samlingarna och trädgården träder fram så att estetik, moral, ekonomi, filosofi och vitterhet utgör delar av samma helhet. Mikronivån är knuten till det abstrakta och de stora sammanhangen på ett sätt som är utmärkande för författaren och forskaren Rainer Knapas."

År 2006 belönades Knapas med Svenska Akademiens Finlandspris för sina betydande insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

 

Rainer Knapas
Fotograf: Janne Rentola Ladda ner fullstor bild